Optimering af print-, scan og kopiløsninger

Mere end blot teknologi

“Vores unikke analysesystem giver komplet overblik og gør dine beslutninger fakta-baserede.”

Optimering af printløsninger handler ikke kun om ny teknologi men i høj grad også om hvordan behovet har udviklet sig i din virksomhed. Som konsekvens af den stigende digitalisering oplever vi meget ofte at den nuværende printløsning er sammensat ud fra helt andre forudsætninger, end de der gælder i dag.
Derfor handler optimering i vores øjne om meget andet en ny teknologi.

‘Rightsizing’

Dette begreb – lånt fra engelsk – dækker over netop ovenstående. Er der i dag behov for det samme antal printere og er printfaciliteterne korrekt dimensionerede i forhold til placeringen i virksomheden? Har faldende printmængder betydet at der reelt betales for noget der ikke er brug for? Spørgsmålene er mange!

Lad data tale

For at sikre den optimale løsning anvender vi helst data fra din dagligdag. Denne data indhenter vi via vores analyseværktøj, som vi installerer på din printserver. Over en periode – typisk 14 dage til 1 måned – indsamles og analyseres data, f.eks. forbrug på de enkelte printere, evt. spidsbelastninger, udstyrets oppetid etc. Denne data, dine ønsker til en fremtidig løsning og vores ekspert anbefalinger lægger vi som grund i vores forslag.

Ny teknologi

Først når førnævnt er overvejet, giver det mening at kigge på ny teknologi som kan hjælpe med at effektivisere hverdagen. I dag er en multifunktionsprinter meget mere end blot et apparat der spytter papir ud. Effektive programmer og apps gør multifunktionsprinteren til et centralt dokument center, der løser mange forskellige opgaver.

Managed services

Har du en større flåde at print og kopiudstyr er vores Managed Print Services måske noget for dig. Læs mere hér.