EUs Persondataforordning

“EU’s Persondataforordning vil blive håndhævet fra den 25. maj 2018, med store bøder til følge for brud på datasikkerheden.”
EU’s Persondataforordning stiller skærpede krav til hvordan vi behandler  og opbevarer persondata i virksomheden – ikke mindst i forbindelse med persondata som forefindes på printede dokumenter, hvad enten det er dokumenter vi selv udskriver eller dokumenter vi modtager fra andre.

Med krav om bl.a. solid sikring af virksomhedens systemer og redegørelse for printaktiviteter i tilfælde af persondatalæk, stiller persondataforordningen os overfor en række udfordringer.

Hvordan?

Vores anbefalinger indenfor print kan deles op i 4 skridt:

1. Sikring af dine printsystemer

Dine printsystemer skal sikres tilstrækkeligt mod uvedkommende adgang fra netværk og dokument- fil- og printservere til de egentlige printere.

 • Benyt som minimum MFP’ens muligheder for at begrænse adgang til de forskellige funktioner.
 • Skift standard adgangskoden, som alle printere produceres med.
 • Sikre at alle ubrugte TCP/IP porte lukkes i MFP/Printeren.
 • Slet jævnligt data på MFP’ens/Printerens harddisk

2. Fjern uønskede print med sikre printløsninger

Uafhentede print udgør en stor trussel mod persondatasikkerheden. Sikring mod dette er derfor en vital
komponent. Er uheldet ude, er det vigtigt at have overblik over hvem der har printet hvad – og hvornår.

 • Benyt som minimum sikker udskrift funktionen i MFP/Printeren.
 • Benyt en professionel Follow-You/Secure Print løsning.
 • Automatisér revisionsspor for foretagne print, og sørg for at informationerne er let tilgængelige.

3. Implementér politikker til at beskytte printede dokumenter

Selv når et printet dokument er afhentet af den rette person, bør der være tanke omkring den efterfølgende
proces. Hvordan bliver det printede lagret på arbejdspladsen og hvordan bliver det destrueret?

 • Kortlæg alle potentielle trusler for datasikkerheden.
 • Beskriv, hvordan databruddet spores når det sker.
 • Instruer og træn ansatte i, hvordan de behandler det printede materiale mest hensigtsmæssigt – også
  uden for arbejdspladsen.

4. Understøt brugerens ret til at få adgang til deres information og
“retten til at blive glemt”.

Persondataforordningen kræver, at en organisation beskytter individets rettigheder i forhold til, hvordan personlige
og identificerende data er lagret. En af de specifikke rettigheder er, at man skal have mulighed for at få udleveret alt
personlig data, som den dataansvarlige virksomhed har opsamlet gennem tiden.

 • Benyt et automatiseret system der sikrer, at brugerens printhistorik, kontodetaljer og personlige informationer
  kan kortlægges i tilfælde af databrud og på opfordring slettes.

Spørg os!

Expect kan hjælpe med en række løsninger til at styrke sikkerheden på printområdet.
Vi er til rådighed for en nærmere dialog – kontakt os på 46 75 68 00 eller skriv til os hér
Læs evt. mere om printersikkerhed generelt hér